Trang web Suynghimoi.com là nền tảng mở, nơi tất cả mọi người có thể đăng bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề cá nhân và xã hội dưới chế độ ẩn danh.

Giới thiệu về suynghimoi.com

Trang web Suynghimoi.com là một nền tảng mở, nơi tất cả mọi người có thể đăng bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, đưa ra ý tưởng, giải pháp về các vấn đề cá nhân và xã hội dưới chế độ ẩn danh.

Điều này có nghĩa rằng không một ai biết tác giả của bài viết là ai, thông qua các dẫn chứng, lập luận mà phản ánh chân thực quan điểm, suy nghĩ của tác giả về một vấn đề

Không có một giới hạn nào về chủ đề của bài viết, có thể là cách nhìn nhận, ý tưởng, số liệu nghiên cứu, cảm xúc cá nhân... Miễn là bài viết đưa ra được lý lẽ có sức thuyết phục người đọc, có góc nhìn mới lạ và không vi phạm quy định đăng bài.

Suynghimoi.com không đảm bảo tính xác thực của các nội dung đăng tải, đồng thời không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát do bị lừa đảo, thông tin sai lạc... từ những bài viết trên trang web này.

Quản trị viên có quyền sửa, xóa bất kỳ bài viết nào nếu Quản trị viên cảm thấy không phù hợp mà không cần thông báo trước.